ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

Block
Bone Biopsy Needle Kit

توضیحات محصول

سوزن نمونه برداری از مغز استخوان ناحیه تاج لگن خاصره
به همراه سیستم ضد جا به جایی
:ویژگی محصول
.برای نفوذ سریع و آسان طراحی شده است
شکل برای افزایش کنترل T دسته ارگونومیک
استایل با نوک هرمی
کانولا به همراه نوک قاشقی و یا نوک تاجی
نشانگر سانتی متری روی کانولا: به منظور مشخص کردن عمق نفوذ سوزن در بافت
کانولای جمع آوری قاشقی یا کانولای جمع آوری فورسپس
بهبود راحتی بیمار
:دارای سیستم ضد جا به جایی
.برداشتن کامل نمونه: سیستم شبیه به قاشق بوده و نمونه کاملی را از بافت بر می دارد
.از عوارضی که به علت جا به جایی کانولا در بافت ایجاد می شود (مانند درد های شدید) جلوگیری می کند
.خارج کردن نمونه از داخل سوزن ساده تر و امن تر خواهد بود چون خود نمونه به همراه سیستم خارج می شود

 Download_Datasheet
CODE DIAMETER (G) LENGTH (CM) PACKAGE
VVJT0810 8 10 10
VVJT0815 8 15 20
VVJT0910 9 10 10
VVJT0915 9 15 20
VVJT1110 11 10 10
VVJT1115 11 15 20
VVJT1307 13 07 10
VVJT1310 13 10 10