ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

VV-Tek
Automatic Reusable Biopsy Device

توضیحات محصول

گان

ویژگی محصول:

داری یک ماشه

شکاف نمونه 22 میلی متری