ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

V-Tek
Automatic Reusable Biopsy Device

توضیحات محصول

دکمه ایمنی برای جلوگیری از شلیک های ناخواسته

دارای دو ماشه

.شکاف نمونه به اندازه 16 و 22 میلی متر قابل تنظیم است

Download_Datasheet

CODE (VVG – VVGTL) SIZE PACKAGE COLOR C.
1410 14Gx10cm 20 DARK GREEN
1415 14Gx15cm 20 DARK GREEN
1420 14Gx20cm 20 DARK GREEN
1610 16Gx10cm 20 WHITE
1615 16Gx15cm 20 WHITE
1620 16Gx20cm 20 WHITE
1625 16Gx25cm 20 WHITE
1810 18Gx10cm 20 PINK
1815 18Gx15cm 20 PINK
1820 18Gx20cm 20 PINK
1825 18Gx25cm 20 PINK
2010 20Gx10cm 20 YELLOW
2015 20Gx15cm 20 YELLOW