ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

Surgimarc
Breast Localization Needle

توضیحات محصول

سیم نشانه گذاری پستان

قبل از عمل جراحی برای مشخص کردن مکان ضایعه غیر لمس در پستان استفاده می شود تا جراح در حین عمل راحت تر بتواند مکان ضایعه را در بافت پیدا کند و .سیم نشانگر بعد از ورود به ضایعه ثابت بماند

 

:ویژگی محصول

 نشانگر سانتی متری روی کانولا: به منظور مشخص کردن عمق نفوذ سوزن در پستان

مسدود کننده مرحله ای: ایجاد سهولت در هنگام جایگذاری سیم در عمق دقیق پستان

هاب قفل شونده برای استفاده در سونوگرافی یا ماموگرافی

 

قرار دادن سیم در پستان تحت گاید سونوگرافی و ماموگرافی صورت می گیرد ولی با هر نوع دستگاه رادیوگرافی، مکان سیم پس از ثابت شدنش در بافت قابل رویت می باشد.

 Download_Datasheet

CODES SIZE PACKAGE COLOR C.
VVN1807 VVNX1807 18Gx7cm 20 PINK
VVN1810 VVNX1810 18Gx10cm 20 PINK
VVN2007 VVNX2007 20Gx7cm 20 YELLOW
VVN2010 VVNX2010 20Gx10cm 20 YELLOW
VVN2107 VVNX2107 21Gx7cm 20 LIGHT GREEN
VVN2110 VVNX2110 21Gx10cm 20 LIGHT GREEN