ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

Cytocan
Chiba and GS Gun Aspiration Needle

توضیحات محصول

کاربرد:

  • سوزن یکبار مصرف شیبا برای آسپیراسون سلول شناسی و و تشخیص قبل از زایمان
  • برداشت مایعات از نسوج نرم و برداشت نمونه مایع آمونیاکی از جنین برای تشخیص اختلالات ژنتیکی (آمینوسنتز)
  • سوراخ کردن سریع و صاف بافت

 

ویژگی محصول:

  • نشانگر جهت دار روی بدنه
  • نشانگر سانتی متری روی کانولا: به منظور مشخص کردن عمق نفوذ سوزن در بافت
  • هاب قفل شونده شفاف: برای اتصال ایمن به سرنگ و مکش مایعات
  • نشانگر اکو داخلی در مرغک: قابلیت دید بالایی را از طریق سونوگرافی ارائه می دهد.
Download_Datasheet
CODE SIZE PACKAGE COLOR C.
VVB1805 18Gx5cm 20 PINK
VVB1810 18Gx10cm 20 PINK
VVB1815 18Gx15cm 20 PINK
VVB1818 18Gx18cm 20 PINK
VVB1820 18Gx20cm 20 PINK
VVB2005 20Gx5cm 20 YELLOW
VVB2010 20Gx10cm 20 YELLOW
VVB2015 20Gx15cm 20 YELLOW
VVB2020 20Gx20cm 20 YELLOW
VVB2025 20Gx25cm 20 YELLOW
VVB2105 21Gx5cm 20 LIGHT GREEN
VVB2110 21Gx10cm 20 LIGHT GREEN
VVB2115 21Gx15cm 20 LIGHT GREEN
VVB2120 21Gx20cm 20 LIGHT GREEN
VVB2125 21Gx25cm 20 LIGHT GREEN
VVB2130 21Gx30cm 20 LIGHT GREEN
VVB2205 22Gx5cm 20 BLACK
VVB2210 22Gx10cm 20 Black
VVB2215 22Gx15cm 20 BLACK
VVB2220 22Gx20cm 20 BLACK
VVB2305 23Gx5cm 20 DARK BLUE
VVB2310 23Gx10cm 20 DARK BLUE
VVB2315 23Gx15cm 20 DARK BLUE
VVB2320 23Gx20cm 20 DARK BLUE
VVB2505 25Gx5cm 20 ORANGE