ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه (16:30-8:30) ، پنجشنبه (12:00-9:00)

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
  • English

Corex
Automatic Biopsy Device

توضیحات محصول

دستگاه نمونه برداری اتوماتیک یکبار مصرف

:ویژگی محصول

دکمه ایمنی اتوماتیک

دارای دو ماشه

استفاده آسان با یک دست

.سر سوزن اکوژنیک: دید بالایی از سوزن در حین استفاده از دستگاه سونوگرافی ارائه می دهد

.ست کواکسیال: برای روش های تحت گاید سی تی اسکن قابل استفاده می باشد

.نشانگر سانتی متری بر روی بدنه سوزن: اندازه گیری عمق نفوذ را راحت تر می کند

.سوزن ها بر اساس گیج رنگ بندی شده اند

سازگاری با کیت پروستات

 Download_Datasheet

 

CODE SIZE PACKAGE COLOR C.
VBS1410 14Gx10cm 10 DARK GREEN
VBS1415 14Gx15cm 10 DARK GREEN
VBS1420 14Gx20cm 10 DARK GREEN
VBS1610 16Gx10cm 10 WHITE
VBS1615 16Gx15cm 10 WHITE
VBS1620 16Gx20cm 10 WHITE
VBS1625 16Gx25cm 10 WHITE
VBS1810 18Gx10cm 10 PINK
VBS1815 18Gx15cm 10 PINK
VBS1820 18Gx20cm 10 PINK
VBS1825 18Gx25cm 10 PINK
VBS2010 20Gx10cm 10 YELLOW
VBS2015 20Gx15cm 10 YELLOW